او به خاطر حمایت جانانه‌اش از مردم از محل کارش اخراج شد.

خانواده‌اش را از خانه سازمانی پایگاه هوایی بیرون کردند و امروز که در زندان است از ما می‌خواهد که صدایش باشیم.
او جز معدود کسانی بود که در ارتش صدای ما شد…

دیدگاهتان را بنویسید