سیدحمید حسینی کارشناس مسائل اقتصادی :
🔹این دولت و حامیان آن بر این باور بودند که مشکل اقتصاد کشور این است که مدیران کارآمدی روی کار نیستند و اگر مدیران جوان انقلاب جایگزین شود مشکلات حل خواهد داشت
🔹این تغییر و تحولات نشان داد کابینه‌ای که اینگونه بسته شده چندان تیم هماهنگی از آب در نیامده است
🔹در برخی از وزارتخانه‌ها مشخص است که مدیرانی که منصوب شده‌اند از اشراف لازم برخوردار نیستند.

دیدگاهتان را بنویسید