تصویر فوق نقشه اعتراضات را طی این یک سال گذشته در ۳۱ استان کشور نشان میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید