🔹 این داده‌ها شامل اثر انگشت، اسکن عنبیه چشم، عکس، نام و توضحات افراد، عمدتا از عراق و افغانستان می‌شود.
🔹 گروهی از محققان شش دستگاه از این دستگاه‌ها را در eBay خریداری کرده‌اند که اکثر آنها کمتر از 200 دلار ارزش داشته‌اند. براساس این گزارش، آنها روی کارت حافظه یکی از دستگاه‌ها، نام، ملیت، عکس، اثر انگشت و اسکن عنبیه 2632 نفر را پیدا کردند.
🔹 سایر داده‌های موجود در کارت حافظه دستگاه نشان می‌دهد که از آن در نزدیکی قندهار، افغانستان و در تابستان سال 2012 استفاده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید