◀️ متاسفانه به نطقه‌ای نزدیک شده‌ایم که ممکن است بخشی از کسب‌وکارها توانمندی ادامه حرکت را نداشته باشند. در صورت وقوع این رویداد احتمالی و رسیدن به نقطه مذکور (فروپاشی اقتصادی) برای نخستین‌بار این اتفاق رخ خواهد داد.

◀️ دولت با برداشتن ریسک برجام از اقتصاد کشور و استفاده از افراد توانمند به این اوضاع خاتمه دهد.

دیدگاهتان را بنویسید