وزیر آموزش عالی وابسته به گروه مرتجع طالبان افغانستان تصریح کرد: حتی اگر بر سر ما بمب اتم هم بیندازند از تصمیم منع تحصیلات دانشگاهی زنان کوتاه نمی‌آییم!

دیدگاهتان را بنویسید