«این وضعیت شهر اهواز بعد از چند ساعت بارندگیه، شهری که روی نفت خوابیده! جدای از وضعیت خیابون به خانه‌های فرسوده دقت کنید، به ظاهر نامناسب شهر نگاه کنید، به میدان توجه کنید. این نتیجه ۴۳ غارت منابع کشور توسط جمهوری اسلامیه!»

دیدگاهتان را بنویسید