پوتین بارها قبل از حمله به اوکراین به ارتش روسیه فرمان آماده باش برای حمله داده بوده و لغو کرده بوده، ارتش روسیه از شروع جنگ تدارکاتش فقط اندازه سه روز بوده و الان باعث شده نیروهای غیرحرفه ای با تجهیزات مستهلک وارد جنگ اوکراین بشن!

دیدگاهتان را بنویسید