«دم مردمی گرم که صد روز با دست خالی در مقابل رژیم بچه‌کش و نیروهای سرکوبگر تا دندون مسلح ایستادگی کردن»

دیدگاهتان را بنویسید