بیخود کردین با وعده هایتان مردم را علاف کردین!

این پست دارای یک دیدگاه است

  1. هادی

    خیلی ساده هستید – علاف نه – سرگرم و انتقال قدرت خاموش انجام می دهند و اذیت و آسیب بمن و شما و امثال شما

دیدگاهتان را بنویسید