آخرین امید جمعی برای اجرای کامل برجام از دست رفته!

«اولین باری نبود که رهبران ایران به توافقی که روی میز بود و مورد تأیید همه بود، پشت کردند. اما این آخرین مورد امید جمعی ما را برای بازگشت سریع و متقابل به اجرای کامل برجام از بین برد.

دیدگاهتان را بنویسید