🔹٣ ماه است ملت از عزا در نیامده، کلانشهرها تبدیل به اتاق گاز شده‌اند، پول ملی در سقوط مستمر است، رکورد تورم مواد غذایی بعد از جنگ جهانی دوم شکسته شده و…، بعد حامیان جریان حاکم با عکس ناراحتی مکرون و عبای مسی مشغول دستاوردسازی هستند. شما واژه #تباهی را هم رو سفید کرده‌اید!

دیدگاهتان را بنویسید