🔹 علی خامنه‌ای اعتراضات ایران را توطئه کشورهای خارجی میداند. او در این باره گفته است: من به صراحت می‌گویم این اغتشاش‌ها و ناامنی‌ها، طراحی آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی بود و حقوق بگیران آنها و برخی از ایرانی‌های خائن در خارج به آنها کمک کردند. اما آیا این ادعا درست است؟

1⃣ گستردگی اعتراضات

🔹 اگر اعتراضات ایران در یک شهر خاص و در یک روز خاص و توسط یک قشر خاص اتفاق می‌افتاد، احتمال اینکه «برنامه ریزی شده» باشد، محتمل بود. اما برعکس این سناریو، اعتراضات ایران در سراسر کشور و در چندین ماه و توسط اقشار مختلف جامعه به وقوع پیوسته است.

🔹 به گزارش اکونومیست اعتراضات 1401 گسترده‌ترین اعتراضات تاریخ جمهوری اسلامی بوده است و در سراسر کشور تجمعات اعتراض آمیز برگزار شده است.(عکس اول) بعد از اعتراضات میانمار و اتیوپی، اعتراضات ایران بزرگترین اعتراضات بزرگ جهان است که توسط نیروهای سرکوبگر به خشونت کشیده شده است. (عکس دوم)

2⃣ انتخابات به مثابه رفراندوم

🔹 به نظر نمیرسد که شرکت کردن در انتخابات به معنای تایید جمهوری اسلامی باشد ولی علی خامنه‌ای از انتخابات بعنوان یک رفراندوم یاد کرده است.(عکس سوم) در آخرین انتخابات ریاست جمهوری تنها 48 درصد مردم رای دادند. به عبارت دیگر، اکثر مردم ایران در انتخابات شرکت نکردند و با این کار رای «خیر» به جمهوری اسلامی دادند.

🔹 در آخرین انتخابات ریاست جمهوری بیش از 3.7 میلیون نفر معادل 12 درصد مردم نیز رای سفید دادند در حالی که علی خامنه‌ای دادن رای سفید را حرام اعلام کرده بود. (عکس چهارم)

3⃣ تحقیقات داخلی

🔹 بر اساسی پژوهشی که در فصلنامه دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی جمهوری اسلامی منتشر شد‌ه است 75 درصد مردم ایران از وضع موجود ناراضی هستند و به اشکال مختلف مایل به شرکت در اعتراضات هستند. (عکس آخر)

🔹 با توجه به شواهدی چون گستردگی اعتراضات اخیر، کمترین مشارکت و بالاترین رای سفید در انتخابات 1400 و دیگر تحقیقات داخلی، بنظر نمیرسد که اعتراضات ایران نتیجه یک توطئه خارجی باشد بلکه محصول نارضایتی گسترده داخلی است.

دیدگاهتان را بنویسید