در سومین ماه از اعتراض سراسری ایرانیان، ۲۸ آذر مناطق مختلفی از شهر تهران، کرمانشاه و مشهد شاهد اعتراضات پراکنده و شعارهای ضدحکومتی توسط شهروندان معترض بود.

طبق گزارش‌ها، شهروندان معترض، در برخی از شهرها بر دیوارهای شهر شعارهای ضدحکومتی نوشتند.

دیدگاهتان را بنویسید