قصد اینستاگرام و واتساپ این بود که در کشور کشت و کشتار راه بیفتد!

🔹 این دو پلتفرم ابتدا باید خسارت پرداخت کنند.

🔹 محدودیت دسترسی به برخی نرم افزارها، ادامه خواهد یافت مگر اینکه اتفاق جدیدی بیفتد.

دیدگاهتان را بنویسید