🔹شرکت اسپیس ایکس 54 ماهواره اینترنتی استارلینک را با موشک فالکون9 به فضا پرتاب کرد.

🔹استارلینک، یک مجموعه از ماهواره‌های پهن‌باند است که خدمات اینترنتی را به مردم سراسر جهان ارائه می‌دهند.

دیدگاهتان را بنویسید