فرزاد فتاحی روزنامه نگار در توئیتی نوشته:

«یک ایران می‌داند که کیان پیرفلک کشته شده است، جز پدر خود او.

دردناک است»

دیدگاهتان را بنویسید