🔹با صادرات گاز طبیعی می‌توانیم ٨۵ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم.

🔹جالب اینجاست دولت راه‌حل دوم را انتخاب کرده و گاز را به پتروشیمی‌ها ۴۵ هزار میلیارد تومان می‌فروشد.

🔹اینگونه در ده ماهه نخست سال جاری میلادی، ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت و بیت‌المال به تاراج رفته است.

دیدگاهتان را بنویسید