این گیسوها نشانه‌ای از این‌که با این‌همه سرکوب و کشتار، این انقلاب چنان ریشه‌ای دارد که سرکوب‌شدنی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید