🔹روزنامه جمهوری اسلامی از گرانی‌ها و افزایش قیمت در بازارها انتقاد کرد و نوشت اینها نشان ناتوانی مدیران دولتی در اداره کشور است.

🔹به گزارش جمهوری اسلامی، این هفته فشار گرانی و لجام‌ گسیختگی تورم باز هم ادامه داشت، گویی که دولت هیچ اهرم کنترلی در اختیار نداشته و یا اینکه ترجیح می‌دهد برای اداره کشور از جیب مردم برداشت کند ولی ناگفته پیداست که ادامه این روش، چیزی جز از هم پاشیدگی اجتماعی به دنبال ندارد

دیدگاهتان را بنویسید