🔹 در فرانسه حجاب ممنوع نیست فقط پوشش صورت ممنوع است. به گفته وزارت امور خارجه فرانسه، هر فردی می‌تواند در مکان‌های عمومی فرانسه هر نوع حجاب دینی داشته باشد مشروط بر اینکه صورتش پوشیده نباشد.با اینکه در مکان‌های عمومی فرانسه، پوشش صورت ممنوع است اما حجاب مو و حجاب بدن آزاد است.

دلیل ممنوعیت پوشاندن صورت در فرانسه هم به دلیل انجام چند عملیات تروریستی که با پوشاندن صورت انجام شد می باشد.

Every person is therefore free to wear in public spaces clothes that are intended to express a religious conviction, provided that they allow the face to be visible.

دیدگاهتان را بنویسید