انتشار تصویری از یکی از متهمان سرنگونی هواپیمای اوکراینی!!

دیدگاهتان را بنویسید