دوست ندارم گریه کنند سر مزارم ، نماز و قرآن نخونید و شادی کنید، آهنگ شاد پخش کنید.

شیر مرد به تو میگن که فقط شادی دیگران برات مهم هست
رفیق شما اسطوره های آینده ایران هستید بعد از جشن آزادی

دیدگاهتان را بنویسید