🔹اتحادیه اروپا با مجازات اعدام مخالف است

دیدگاهتان را بنویسید