عفو بین‌الملل روند محاکمه و اعدام محسن شکاری را «وحشتناک» توصیف کرد
عفو بین‌الملل روند محاکمه و اعدام محسن شکاری و اجرای حکم اعدام او را در کمتر از سه هفته پس از محکومیت او به شدت ناعادلانه، «وحشتناک» توصیف کرد. عفو بین‌الملل می‌گوید ده‌ها نفر دیگر هم با همین سرنوشت رو به رو هستند. سازمان عفو بین‌الملل از جامعه جهانی خواست تا فورا از مقامات ایران بخواهند که اجرای تمام اعدام‌هایی که در برنامه‌اش دارد،‌ فورا متوقف کند. این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید که حکومت ایران باید از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب معترضان،‌ دست بردارد.

دیدگاهتان را بنویسید