🔹رسول منتجب نیا در مصاحبه با روزنامه آرمان ملی طرح پیشنهادی خود برای خروج از شریط فعلی کشور را مطرح کرد. نقطه آغاز این طرح این است که اعلام شود

دیدگاهتان را بنویسید