فیلم حرکت پدر اوکراینی برای حضور در خط مقدم و خداحافظی فرزندانش با او
مردم شجاع ایران و اوکراین که در حال مبارزه با دیکتاتورها هستن این روزها زبانزد جهان هستند

دیدگاهتان را بنویسید