بیشتر این مغازها در دولت‌آباد، مسکن، گاراژ، چهارراه اجاق، وزیری، جعفراباد، و شاطرآباد قرار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید