این افراد با سواستفاده از فرصت به دست آمده؛ در موقعیت‌های مناسب از تعداد فالورهای خود برای مقاصد شخصی و حکومتی استفاده خواهند کرد!

استفاده از نام و هویت افراد حتی در صورت انتشار مطالب عامه‌پسند مصداق جعل هویت و سواستفاده از نام و اعتبار افراد است.

دیدگاهتان را بنویسید