آقای میرمیرانی برنامه نویس و فعال حوزهٔ تکنولوژی های جدید، در اواسط مهرماه در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و صفحه های او در شبکه های اجتماعی، غیرفعال شد.

وی اواخر آبان از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شده و از حق دسترسی به وکیل محروم است.

دیدگاهتان را بنویسید