بعد کم‌کم دانشجوهای دیگر از راه رسیده‌اند، پشت سرش ایستاده‌اند و حمایتش کرده‌اند.
زنجیره‌ی انسان‌های پرسش‌گر…

دیدگاهتان را بنویسید