نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی:
🔹واردات از اسرائیل را تکذیب می‌کنیم.
🔹ممکن است شرکتی که سرمایه‌گذاران اصلی آن اسرائیلی هستند موز را از فیلیپین خریداری و به ایران بفروشند.
🔹اگر تجار ایرانی به تجارت با این کشور ادامه بدهد امکان‌های تجارت سلب خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید