– به کسی که کودک می‌کشد «مظلوم» نمی‌گویند؛ قاتل و کودک‌کش می‌گویند. مردم ایران شما را «حکومت بچه‌کش» می‌نامند و بسیجیان مورد علاقه شما را به داعش تشبیه می‌کنند

دیدگاهتان را بنویسید