🔹️خبرگزاری دولت در گفتگو با یک منبع آگاه از منع استفاده از خدمات اجتماعی هنرمندان به دلیل حمایت از «آشوبگری» خبر داد. حکمی که به گفته کوهیان قانونی نیست و جایی گفته نشده که هنرمند باید در راستای منویت کسی حرکت کند.

مهدی کوهیان:

🔹“محکومیت افراد به قطع خدمات اجتماعی به نوعی مجازات محسوب می‌شود.  در هیچ کدام از مفاد این قانون مجازات اسلامی که تمام مجازات‌های کیفری و جرائم در آن ذکر شده ، ماده ای با عنوان محکومیت به قطع و منع استفاده خدمات اجتماعی نداریم.”

🔹“دوست دارم منبع آگاه خبرگزاری ایرنا، بگوید با استناد به چه قانونی این حرف را زده است. بنده  یکی از اعضای کمیته حمایت حقوقی و قضایی از  هنرمندان در خانه سینما  هستم و هنوز چنین حکمی  با این مضمون به دست ما نرسیده است‌.”

دیدگاهتان را بنویسید