«بخاطر خرابکاری شرافتمندانه در «خط آب دریا پتروشیمی مبین» و «واحد دوم بخار پتروشیمی دماوند» صادرات گاز اتان به شدت کاهش پیدا کرده و روزانه بیش از ۲/۵میلیون دلار به حکومت ضرر میزند.»

«شرایط در مجتمع گاز پارس جنوبی عسلویه امنیتی است و پرسنل را رصد میکنند.»

دیدگاهتان را بنویسید