چیزی که از کشور چین در مدار زمین قابل رویته، دیوار معروفش نیست و در واقع آلودگی وحشتناکشه!

هوای پکن به قدری آلوده است که یک روز تنفس در آن معادل کشیدن ۴۰ نخ سیگار است.

دیدگاهتان را بنویسید