، کشورهای جهان را بر اساس هفت فاکتور ساختار نهادی، سرمایه‌ی انسانی، تحقیقات، زیرساخت، پیچیدگی بازار، پیچیدگی کسب و کار، خروجی‌های دانشی و فناورانه و خروجی‌های خلاقانه رتبه بندی می‌کند.

🔹 سوئیس و سوئد و آمریکا رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند. چین در رتبه 12 و اسرائیل در رتبه 15 و امارات در رتبه 33 و ترکیه در رتبه 41 و روسیه در رتبه 45 و ایران در رتبه 60 و عربستان در رتبه 66 قرار گرفتند.

دیدگاهتان را بنویسید