شعار های انقلابی سراسر کشور را فرا گرفته.

دیدگاهتان را بنویسید