روزنامه همشهری نوشت:

🔹همه آنها که اعتراض این مردم را به انحراف کشیدند در دنیا محاکمه نشوند در آخرت برای همه بددهنی‌ها و فریادکشیدن‌های شبانه و سوت و بوق و لایک و شیرکردن‌ها باید تقاص پس دهند. ‌ای کاش توبه کنند و جبران.

دیدگاهتان را بنویسید