امضاکنندگان بیانیه خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفته‌اند که به جای سناریو‌نویسی، صرفا به انجام وظایف محوله خویش طبق قانون پرداخته و روزنامه‌نگاران بازداشتی به ‌خصوص خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی را آزاد کنند.

دیدگاهتان را بنویسید