این افراد بعد از زنده شدن و انجام عملیات تروریستی، مجددا به هلاکت میرسند و تا عملیات بعدی مرده محسوب می شوند!

دیدگاهتان را بنویسید