سعیدی:

🔹با توجه به خسارت‌های جبران ناپذیر فضای مجازی رها که ضربه های سنگینی به امنیت و اعتبار نظام و زیان های مالی و جانی زیادی را به مردم وارد کرد باید با سرعت و قاطعیت با افرادی که از این فضا سوء استفاده کردند برخورد شود و جلوی این فضای بی حساب و کتاب گرفته شود.

🔹در همه کشورهای جهان این فضا مدیریت می شود و ما نیز باید هر چه زودتر آن را مدیریت کنیم

دیدگاهتان را بنویسید