امروز از سوی حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، تماسی دریافت کردم که طی آن از ایران خواستم فوراً جریان تسلیحات به روسیه را که برای کشتن غیرنظامیان و تخریب زیرساخت های حیاتی در اوکراین استفاده می شود، متوقف کند.

دیدگاهتان را بنویسید