به گفته وزارت دفاع بریتانیا، از نظر بصری با بررسی عکس و فیلم تأیید شده که روسیه بیش از 25 درصد از کل ناوگان بالگردهای Ka-52 خود را از دست داده است.

دیدگاهتان را بنویسید