🔹 در گذشته، کره شمالی تحت تاثیر بلوک شرق و کره جنوبی تحت تاثیر بلوک غرب بوده است. امروزه تفاوت زیادی بین شاخص‌های رفاهی و سیاسی این دو کشور وجود دارد.

🔹 کره شمالی یکی از بدترین دیکتاتوری‌های دنیا را دارد اما کره جنوبی یکی از بهترین دموکراسی‌های دنیا را دارد. در حالی که کره شمالی یک کشور فقیر با قدرت خرید 1800 دلار است اما کره جنوبی، یک کشور ثروتمند با قدرت خرید 32400 دلار است. امید به زندگی در کره شمالی تنها 69 سال است اما در کره جنوبی به 79 سال می‌رسد. (منبع)

دیدگاهتان را بنویسید