یک اکانت نظامی اوکراینی نوشت:

شاهد روسی – ایرانی – 136 پهپاد بر فراز مرکز و شمال اوکراین در حال پرواز هستند.

مهمانی داغ جمعه در راه است.

همه ما دقیقاً مانند آتش بازی اخیر در فرودگاه دمشق منتظر آتش بازی هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید