🔷کنایه اسدی زیدآبادی به خاتمی و ظریف

دیدگاهتان را بنویسید