🔹 در حالی که ارزش صادرات ایران به سوریه تنها 156 میلیون دلار است. ارزش صادرات ترکیه به سوریه 1420 میلیون دلار است. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی مدعی تسلط بر بازار سوریه هستند اما صادرات ترکیه به سوریه، بیش از 9 برابر ایران است.

دیدگاهتان را بنویسید