عاموس هوخشتاین، میانجی آمریکایی:

🔹پس از دستیابی به توافقی که ثبات را در دو سوی مرز ایجاد می کند، در روزی تاریخی زندگی می کنیم.

🔹امضای توافقنامه تعیین مرز نقطه عطفی برای اقتصاد لبنان خواهد بود.

🔹این توافق اجازه می دهد تا کار در زمینه قانا لبنان آغاز شود

🔹هیچ چیز در توافقنامه اجازه نمی‌دهد از لبنانی‌ها سود گرفته شود.

دیدگاهتان را بنویسید