🔹۷۶هزار و ۶۶۱فقره طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که حدود ۸۴درصد این طرح‌ها در ابتدای راه و دارای پیشرفت فیزیکی بین صفر تا ۲۰درصد است.

دیدگاهتان را بنویسید